Toekennen extra budgetruimte in Q3 2018

Voor de diensten EED (dyslexie), specialistische GGZ en verblijf met behandeling is per dienstverlener een initieel budgetplafond voor 2018 vastgesteld, op basis van de productie 2016 en 2017. Daarnaast is per dienst een reservering gemaakt voor de instroom van nieuwe partijen en voor het toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2018. Dit gereserveerde budget kan in de loop van het derde kwartaal 2018 worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedure de ‘Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein’ bij de inkoopprocedure 2018-2020.

De verdeling van het resterende budget gebeurt op basis van twee criteria. Allereerst wordt gekeken naar de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking), gebaseerd op signalen van de dienstverlener (wanneer de dienstverlener voorziet dat zijn productie het budgetplafond dreigt te overschrijden, is hij verplicht dit te melden bij de gemeente) en de ingediende declaraties door de dienstverlener. Daarnaast wordt gekeken naar signalen met betrekking tot efficiency en cliënttevredenheid; negatieve signalen kunnen gebruikt worden als ‘contra-indicatie’ voor het ophogen van het budgetplafond.

Het RDS zal de bovenstaande criteria voor de verdeling van het resterende budget beoordelen voor 1 oktober. De dienstverleners die op basis hiervan in aanmerking komen voor ophoging van hun budgetplafond voor 2018 zullen tussen 7 en 14 oktober bericht ontvangen van hun contractmanager.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>