Richtlijnen voor ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen

16 maart 2023

Beste zorgaanbieders,

Op de Fysieke Overlegtafels van december 2022 is ingestemd met de regionale richtlijnen voor ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen voor begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen (jeugd & Wmo).

Hiermee willen we duidelijkheid bieden aan zowel verwijzers als zorgaanbieders, de kwaliteit van de plannen en verslagen verbeteren als ook de processen rondom herindicatie beter stroomlijnen. De ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen zijn vormvrij, maar dienen wel aan een aantal zaken te voldoen volgens de regionale richtlijnen. Via deze link zijn de regionale richtlijnen voor ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen terug te vinden. Als u vragen heeft over deze richtlijnen, verwijzen wij u naar uw contractmanager.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

 


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>