Regionaal administratieprotocol

Regionaal administratieprotocol (zorgadministratiemiddenholland@gouda.nl)

Dit administratieprotocol beschrijft het administratieve proces voor gemeenten en zorgaanbieders over de afhandeling van alle administratieve taken, vanaf de melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) vanaf 1 januari 2018 in de regio Midden-Holland.
• Administratieprotocol
Indien nodig wordt het administratieprotocol aangepast. Dit wordt, indien nodig, met u gecommuniceerd en tevens gemeld via deze pagina. Bovendien vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.
• Presentatie bijeenkomst regionaal administratieprotocol
Op donderdag 14 dec 2017 heeft er een regionale bijeenkomst met zorgaanbieders en gemeenten plaatsgevonden om het administratieprotocol te toetsen en nader toe elkaar te komen.

Als u als aanbieder van jeugdhulp wordt ingezet via een gecertificeerde instelling, geldt de volgende administratieve werkwijze zoals hieronder beschreven (zie art. 31.6 van de geldende Deelovereenkomst Jeugdhulp):
Administratief proces bepalingen Jeugdhulp
Format bepaling Jeugdhulp