Regionaal Afstemmingsoverleg Uitvoering (RAU) Jeugd/WMO

In dit regionale afstemmingsoverleg vindt afstemming plaats over de afhandeling van alle administratieve taken. Vanaf melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (JW).

Alle afspraken zijn vastgelegd in het document “Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en WMO in regio Midden-Holland”.

Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en WMO in regio Midden-Holland

  • Contactpersonen diverse onderwerpen
  • Declaratiekalenders Jeugd (maandelijks) en WMO (4 wekelijks)
  • Budgetplafonds
  • Flexibiliteit
  • GGZ, BGGZ, SGGZ, curatieve GGZ Zorg, Dyslexie (alleen voor Jeugd)
  • Administratief proces bepaling Jeugdhulp GI in regio M-H
  • Crisis Interventie Team (CIT)
  • Jeugdhulp Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening (NLHV)