Opschorting intekening Diensten Jeugdhulp en Wmo, inclusief Beschermd Wonen 2018-2020

Beste Dienstverleners Jeugd en WMO,

Wij hebben gesignaleerd dat een aantal aspecten in de dienstenbeschrijvingen en tariefbepaling extra aandacht behoeft.

Daarom is besloten de procedure op te schorten en de intekentermijn te verlengen. Vanwege de samenhang tussen diverse diensten is besloten voor alle diensten dezelfde planning aan te houden.

Aangepaste planning

10 oktober Publicatie van de dienstomschrijvingen en tarieven voor alle diensten, inclusief de J-GGZ, publicatie van het intekenformulier.
16 oktober

12:00 uur

Uiterste termijn voor indiening van vragen.
20 oktober

15:00 uur

Uiterste termijn voor publicatie antwoorden.
31 oktober

12:00 uur

Uiterste termijn voor het indienen van intekenformulier.

Op TenderNed is een rectificatie van de aankondiging geplaatst.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>