Indexering tarieven diensten 2019 regio Midden-Holland

In de overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks een indexering van de tarieven wordt toegepast.
Voor vaststelling van de tarieven 2019 is de indexatie bepaald op

1,55% voor ambulante hulp (diensten die overwegend bij cliënten thuis geleverd worden)
1,8% voor de overige diensten*.

De nieuwe tarieven van 2019 zijn hier weergegeven.

Toelichting
Conform de overeenkomst wordt voor de bepaling van de index gebruik gemaakt van
1. de CBS-index Cao-lonen cao sector particuliere bedrijven, sector Q gezondheidszorg en welzijnszorg indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (CAO) en
2. de CBS-index consumentenprijzen, indexcijfer jaarmutatie consumentenprijsindex (CPI).

Tijdens de Fysieke Overlegtafels van oktober 2018 is toegelicht dat voor ambulante diensten een percentage van 90% CAO en 10% CPI wordt gehanteerd in verband met het grote aandeel personele kosten in de ambulante dienstverlening. Voor overige diensten wordt een percentage van 50% CAO en 50% CPI toegepast.

Het CBS heeft de volgende indices gepubliceerd

CAO 1,49%
CPI 2,1%

Bronvermelding
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1542060766316
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/zoeken?searchKeywords=cao%20sector%20Q%20gezondheids-%20en%20welzijnszorg&page=1

*
(90% x 1,49%) + (10% x 2,1%) = 1,55%
(50% x 1,49%) + (50% x 2,1%) = 1,8%


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>