Bilaterale gesprekken begroting 2015

In de laatste weken van augustus zijn er met 13 aanbieders binnen het domein Jeugd gesprekken gevoerd over de begroting Jeugdhulp 2015,waarvan een eerste versie is besproken tijdens het Tafeloverleg op 8 augustus 2014. In bijgaand document kunt u lezen met wie deze gesprekken zijn gevoerd en welke insteek is gekozen tijdens deze gesprekken.

20140904 bilaterale overleggen begroting 2015


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>