2e overlegtafel Jeugd, 1 juli 2014, 09:30 -13:00

De tweede overlegtafel  Jeugd is op 1 juli 2014. Deze overlegtafel vindt plaats in het Huis van de Stad te Gouda van 09:30 tot 13:00.

De agenda en de te behandelen stukken worden hier gepubliceerd. Deze tafel is alleen bestemd voor de deelnemers aan de fysieke overlegtafel.

 Agenda 1 juli 2014 2e FOT Jeugd (52 KB)
 20140625 Overeenkomst Maatwerk v003 JZ (147 KB)

Als bijlage bij de agenda de Deelovereenkomst voor het leveren van Niet vrij toegankelijke voorzieningen Jeugdhulp.