5e Fysieke Overlegtafel

Deze overlegtafel is opgesplitst in 3 sectoren:
– Jeugd- en Opvoedhulp (JenO);
– Jeugd GGZ;
– Jeugd AWBZ.

De notulen van de sectorale overleggen van JenO en GGZ van 17 en 26 september 2014 zijn samengevoegd.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina