Nieuwe directeur NSDMH

Per 1 februari 2016 wordt de heer Pascal Anker de vaste directeur van het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH). Hij volgt Bart van Eijck op, die sinds de start van het NSDMH de kwartiermaker is geweest.

Het NSDMH is bij Gouda ondergebracht en verzorgt voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas de inkoop en het contractmanagement van o.a. de decentralisaties Jeugdzorg en Wmo. Tevens verzorgt het NSDMH de inkoop van Beschermd Wonen, individuele hulpmiddelen en het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Ook verzorgt het NSDMH de financiële afhandeling van de Jeugdzorg en faciliteert het de gebruikersoverleggen met betrekking tot implementatievraagstukken.

Pascal Anker heeft een gedegen achtergrond in de gemeentelijke wereld. Hij is de afgelopen acht jaar het afdelingshoofd financiën geweest van de gemeente Gouda. Hij is de afgelopen twee jaar zeer actief betrokken geweest bij het inbedden van de decentralisaties binnen de gemeente Gouda.

Hij neemt graag het stokje over en de komende periode zal hij door de huidige kwartiermaker worden ingewerkt. Om de materie goed eigen te maken zal Bart van Eijck de komende fysieke overlegtafels nog voorzitten om zodoende de opgedane kennis en ervaring goed over te kunnen dragen.

 


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>