Nieuwsbrief Jeugd / calamiteitenprotocol

Nieuwsbrief
De stand van zaken rondom de actuele onderwerpen besproken tijdens de Fysieke Overlegtafels Jeugd leest u in deze nieuwsbrief.

Calamiteitenprotocol
Hier vindt u de uitnodiging voor de bijeenkomst over het calamiteitenprotocol op 17 november 2015. Bijlagen bij deze uitnodiging zijn het draaiboek calamiteiten, notitie calamiteiten jeugdhulp Midden Holland en uitwerkingproces calamiteiten protocol.