3e overlegtafel Jeugd, vrijdag 8 augustus 2014, 9.00-12.00

De derde fysieke overlegtafel Jeugd is gepland op vrijdag 8 augustus 2014. Deze overlegtafel vindt plaats in het Huis van de Stad te Gouda van 9.00-12.00 uur.

De agenda en de te behandelen stukken worden hier gepubliceerd. Deze overlegtafel is alleen bestemd voor deelnemers aan de fysieke overlegtafel.

Garantie 2015 o.b.v. RTA

Aan de tweede overlegtafel is door meerdere aanbieders nadrukkelijk verzocht om duidelijkheid te geven over de budgetten.

De beschikbaarheid op regio-niveau van 95% van het budget voor Midden Holland geeft onvoldoende zekerheid waarbij de wens op tafel is gelegd om een vertaling te maken van het macrobudget (MH) naar het niveau van instellingen (micro) voor 1 augustus 2014.

Dit verzoek is in overweging genomen en op basis van het verzoek is een voorstel uitgewerkt dat aan de fysieke tafel zal worden besproken.

Het voorstel is gebaseerd op de onderstaande uitgangspunten (op hoofdlijnen):

  • Een onderverdeling van de sectoren GGZ, AWBZ en Jeugd- en Opvoedhulp;
  • Iedere sector neemt de eigen reële korting binnen de sector voor rekening van de eigen sector;
  • Binnen de sector worden afspraken gemaakt met de grote instellingen die verantwoordelijk zijn voor 80% van de cliënten;
  • Op basis van het budget voor 2014 wordt voor 2015  een budgetplafond van 80% afgesproken waarbij uiteraard sprake moet zijn van daadwerkelijke productie in 2015;
  • De prijsstelling is onderwerp van onderhandelingen binnen het reguliere proces van inclusief onderhandelen.

Een hogere garantie richting 95% kan alleen aan de orde zijn wanneer er sprake is van transformatie/omvorming en samenwerking zoals beoogd in het RTA.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>