1 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni zijn aanpassingen (verdeeld over drie verschillende voorlopige voorstellen) besproken in de Basis- en Deelovereenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (bijlage 2B van bijlage 2 bij de Deelovereenkomsten). Naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen tijdens deze Fysieke Overlegtafels zijn enkele zaken in deze voorstellen aangepast. Daarna zijn de nieuwe versies van de voorlopige voorstellen op 1 juli 2020 via de mail en www.nsdmh.nl met u gedeeld. Aanbieders zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en dit is ook gebeurd. De regio Midden-Holland merkt de volgende twee voorstellen per vandaag aan als uitgewerkte voorstellen:

–              Aanpassing overeenkomsten n.a.v. toetsing kwaliteit – met inbegrip van een aantal kleine wijzigingen (zie hier) die de regio naar aanleiding van reacties van aanbieders op het voorstel met publicatiedatum 1 juli 2020 gekregen heeft.

–              Aanpassing overeenkomsten diverse onderwerpen – inhoudelijk ongewijzigd t.o.v. de versie die op 1 juli 2020 gepubliceerd is.

Het voorstel voor aanpassing van de dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding) stelt de regio nog niet vast. In het kader van de samenhang met het project Tarief is besloten dat de regio hier later op terugkomt.

De nieuwe versies van de Basis- en Deelovereenkomsten vindt u hier.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>