Samenvatting Gebundelde Krachten

Lees in vijf pagina’s de kern van de kadernota Gebundelde Krachten.
Thema’s die aan bod komen in deel I:

  • Sociaal Team
  • Expertteam
  • Jeugd- en gezinswerker
  • Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
  • Bureau Jeugdzorg
  • Vervoer.

Deel II gaat over sturing, financien en inkoop. Deel III beschrijft de impact op de verschillende beleidsterreinen per 1 januari 2015. Deel IV sluit af met financien en risico’s.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina