Toelichting NSDMH/RDS

Wat is het NSDMH?
De afkorting staat voor Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland. Het NSDMH wordt gevormd door de gemeenten in de regio samen met alle zorgaanbieders met wie een overeenkomst gesloten is voor Jeugdhulp en Wmo. De gemeenten in deze regio zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Door het sluiten van de basis- en deelovereenkomsten treden aanbieders toe tot het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland. In deze overeenkomsten staan de regels voor de communicatie en besluitvorming voor de partijen binnen dit netwerk. De website NSDMH.nl is de centrale plek waar de communicatie over de overeenkomsten, de contractering en het contractmanagement plaatsvindt tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein.

De afdeling RDS van de gemeente Gouda voert de inkoop en het contractmanagement uit binnen de regio
De gemeente Gouda verzorgt namens de gemeenten in Midden-Holland de inkoop en het contractmanagement. Dat doet zij voor Jeugdhulp, Wmo inclusief Beschermd Wonen. Er is dus geen gemeenschappelijke regeling of aparte rechtspersoon opgericht. De afdeling van de gemeente Gouda die dit namens de regio uitvoert is de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS).

Wat ligt bij de gemeenten?
De gemeenten voeren zelf de regie over het beleid voor het sociale domein, de contacten met de burgers via onder andere de sociale teams (toewijzing), het berichtenverkeer en afhandeling van de facturatie vanuit de zorgaanbieders.