1e Fysieke Overlegtafel Jeugd

Datum: woensdag 27 maart 2019

Tijd: 09.30 uur tot 11.30 uur

Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG  GOUDA

N.a.v. 2e Fysieke Overlegtafel Jeugd

Op  de Fysieke Overlegtafel van 16 mei j.l. is een wijziging van de Deelovereenkomst Jeugdhulp behandeld. Dit betreft art 31.6 voor de inzet van jeugdhulp door een gecertificeerde instelling. Het gewijzigde artikel is door de FO aangenomen onder voorbehoud van toetsing op de AVG (privacy).
Deze toets is uitgevoerd door het bureau Privacy Management Partners en gaf geen aanleiding tot wijziging van het artikel. Daarmee kan het voorbehoud eraf en is de tekst van het artikel vastgesteld.
Kortheidshalve verwijzen we naar de stukken van de FO.

De administratieve werkwijze bij inzet van Jeugdhulp door een gecertificeerde instelling is ook getoetst en deze is te vinden onder het kopje beleid en implementatie.

Administratief proces bepalingen Jeugdhulp
Format bepaling Jeugdhulp

2e Fysieke Overlegtafel Jeugd (oude deelnemers)

Datum: woensdag 16 mei 2018

Tijd: 09.30 uur tot 11.30

Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG GOUDA