2e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen

Datum: 29 oktober 2019

Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur

Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda