Budgetplafonds 2022 + FAQ

December 2021

Geachte zorgaanbieders,

De regio Midden-Holland wordt geconfronteerd met doorlopende stijgingen van de uitgaven op het sociaal domein. Ook steeds meer aanbieders geven aan dat de schaarste aan personeel een knelpunt is. Met elkaar staan we ook in 2022 voor de opgave de schaarste in het sociaal domein zo goed mogelijk te verdelen over de inwoners in de regio. We willen immers dat zij, die de hulp het meeste nodig hebben, daar ook gebruik van kunnen blijven maken. En daar hebben we elkaar voor nodig!

Sturingsinstrument

De regio Midden-Holland kiest ervoor om in 2022 voor een deel van de jeugdproducten budgetplafonds in te zetten. Dit sturingsinstrument is gericht op het vergroten van grip, kwaliteit en partnerschap. De Fysieke Overlegtafel Jeugd heeft met de uitgangspunten voor 2022 ingestemd; het afgeven van nieuwe budgetplafonds aan (middel)grote zorgaanbieders en het stabiliseren van de budgetten in 2022 los van tariefontwikkeling. Voor de overige producten geldt als uitgangspunt de verwachte jaaromzet.

Budgetplafonds op deel van jeugddiensten

Op 15 november 2021 zijn alle zorgaanbieders met een inkoopcontract in de regio Midden-Holland via een brief geïnformeerd over het wel of niet ontvangen van één of meerdere budgetplafonds 2022. Daarin is aangegeven voor welke diensten het budgetplafond geldt en de hoogte van het budget. Voor de duidelijkheid; er worden vooralsnog alleen budgetplafonds gehanteerd op de volgende diensten, in dit geval alleen gericht op jeugd:

  • SGGZ
  • EED
  • J&O-verblijf
  • J&O-ambulant (middel/grote aanbieders)
  • Begeleiding (jeugd) (middel/grote aanbieders)

Het kan voorkomen dat een zorgaanbieder naast deze diensten ook producten levert waar geen budgetplafond voor geldt of alleen diensten biedt waar geen budgetplafond bij gehanteerd wordt (Wmo-aanbieders).

Partnerschap en intensiveren van de samenwerking

De regio hecht waarde aan het vormgeven van het partnerschap en het intensiveren van de samenwerking met haar zorgaanbieders. We roepen alle zorgaanbieders dan ook op om verantwoordelijkheid te nemen in het verdelen van de schaarste. We vertrouwen erop dat u er alles aan doet om binnen het budgetplafond of verwachte jaaromzet te blijven. Mocht u desondanks gaandeweg het jaar constateren dat de realisatie hoger uit dreigt te vallen dan uw verwachte jaaromzet, dan vragen we u dit te bespreken met uw contractmanager. Met elkaar staan we voor de uitdagende opgave de hulp en ondersteuning te blijven bieden aan hen die het nodig hebben.

FAQ budgetplafonds 2022

Met vriendelijke groet,

Team RDS


Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina