Aanmelding zorgaanbieder

De regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Alle partijen die diensten in het Sociaal Domein willen leveren aan cliënten uit de regio Midden-Holland dienen toe te treden toe tot het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH). De contractering voor Midden-Holland wordt uitgevoerd door de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal domein (RDS) van de gemeente Gouda.

Om diensten te kunnen leveren dient u drie overeenkomsten te sluiten:
• De Basisovereenkomst(en) Wmo, Jeugdhulp en/of Beschermd Wonen (met de spelregels binnen het netwerk van Dienstverleners en Gemeenten).
• De Deelovereenkomst(en) Wmo, Jeugdhulp en/of Beschermd Wonen met de spelregels voor bepaalde typen diensten.
• De individuele bijlage(n) II met de door u te leveren diensten en specifieke spelregels.
En u dient een aantal bijlagen aan te leveren.

Aanmelding
LET OP: wij raden u aan om vóór aanmelding de betreffende documenten onder het kopje informatie vooraf zorgvuldig te lezen!

U kunt zich het hele jaar aanmelden als nieuwe aanbieder om diensten Wmo, Jeugdhulp en/of Beschermd Wonen te leveren.

Wilt u zich als nieuwe aanbieder aanmelden?
Graag ontvangen wij dan via nsdmh@gouda.nl de volgende documenten van u:
1. Een ingevuld (download intekenformulier) (per 01-01-2019) en/of (download intekenformulier) (per 01-01-2020);
2. Voor zover van toepassing de specifieke voorwaarden. Bij een aantal diensten gelden namelijk specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze zorg te mogen leveren. Als er specifieke voorwaarden van toepassing zijn (zie checklist), ondertekent u dan de verklaring(en) specifieke voorwaarden die voor u van toepassing is/zijn en stuur deze mee met het intekenformulier;
3. Een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) Jeugd, Wmo en/of Beschermd Wonen.
• Download de UEA Jeugd
• Download de UEA Wmo
• Download de UEA Beschermd Wonen.
Mocht u tijdens het invullen van de Eigen Verklaring een foutmelding krijgen, kunt u op de pagina UEA Formulieren vinden hoe dit op te lossen is;
4. Een geldig gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden. Een geldig gewaarmerkt uittreksel is gewaarmerkt door de Kamer van Koophandel en voorzien van hun digitale handtekening. Digitaal doorsturen mag. Een geprinte versie ervan of een internetuittreksel is niet rechtsgeldig.

Afhankelijk van welke diensten u wilt gaan leveren, kunnen we nog aanvullende informatie opvragen.

Na een goede beoordeling, op basis van deze stukken, biedt de RDS u een Basisovereenkomst, Deelovereenkomst en een Bijlage II ter ondertekening aan. Dit kan tot 3 maanden duren. Afhankelijk van de te zetten stappen. Als de stukken tijdig zijn teruggestuurd kan de overeenkomst op de vastgestelde datum ingaan en kunt u in aanmerking komen voor de toewijzing van diensten Wmo of Jeugdhulp in de regio via de ZorgkeuzeModule.

Na de contracteringsfase worden uw diensten opgenomen in de ZorgKeuzeModule. Deze module geeft inzicht in alle diensten die in de regio worden aangeboden en hiermee is het voor inwoners en consulenten makkelijker om de juiste zorgaanbieder te kiezen. Indien u vragen heeft over de vulling van deze module, kunt u contact opnemen met zorgkeuzemiddenholland@gouda.nl.

Informatie vooraf
De diensten waar u zich voor aan kunt melden, vindt u samen met de voorwaarden en tarieven in het document Omschrijving diensten.
De spelregels binnen het netwerk vindt u in de Basisovereenkomst:
• Basisovereenkomst Jeugdhulp;
• Basisovereenkomst Wmo;
Basisovereenkomst Beschermd Wonen.

De bepalingen voor de domeinen Jeugdhulp, Begeleiding, Hulp bij het Huishouden en Beschermd Wonen vindt u in de betreffende Deelovereenkomsten.
• Inkijkexemplaar: Deelovereenkomst Jeugd;
• Inkijkexemplaar: Deelovereenkomst Begeleiding;
• Inkijkexemplaar: Deelovereenkomst Hulp bij het Huishouden;
• Inkijkexemplaar: Deelovereenkomst Beschermd Wonen.

Individuele afspraken worden vastgelegd in Bijlage II van de betreffende deelovereenkomst.
• Inkijkexemplaar: Bijlage II Jeugdhulp;
• Inkijkexemplaar: Bijlage II Begeleiding;
• Inkijkexemplaar: Bijlage II Hulp bij het Huishouden;
• Inkijkexemplaar: Bijlage II Beschermd Wonen.

De administratieve werkafspraken t.a.v. het berichtenverkeer en facturatie vindt u in het Administratieprotocol. De contactpersonen voor vragen per gemeente vindt u bij het kopje facturatieproces.

Onderstaande bijlagen van de Deelovereenkomst worden meegestuurd en/of zijn hier te raadplegen:
• Lijst van Partijen Jeugdhulp
• Lijst van Partijen Begeleiding
• Lijst van Partijen Hulp bij het huishouden
• Lijst van Partijen Beschermd Wonen
Omschrijving diensten (Bijlage 2B van de Deelovereenkomst);
Verklaring(en) specifieke voorwaarden dienstverlening (Bijlage 2D van de Deelovereenkomst);
Algemene inkoopvoorwaarden (Bijlage 3 van de Deelovereenkomst);