‘Overeenkomsten met zorg geregeld’: Inkoopkader 2018 Jeugdhulp en Wmo Midden-Holland vastgesteld

Het doet ons genoegen u te berichten dat op 30 mei j.l. de colleges van de gemeenten in Midden-Holland het inkoopkader ‘Overeenkomsten met zorg geregeld’ voor 2018 en volgende jaren hebben vastgesteld. Dit document vindt u op onze website. In de bijlage bij het kader vind u een beschrijving van de diensten per segment (ondersteuning, … Read more